Asma Germe Membran

Üretim fonksiyonları için uygun bir yapı sistemi olan asma-germe sistemlerinin kullanımı sanayi tesislerinde giderek yaygınlaşmaktadır. Asma-germe sistemler, taşıyıcı elemanları ankraj noktaları arasına asılı kablolar olan bir sistemdir. Eğri biçimlerin yarattığı strüktürel üstünlüklere ek olarak kabloların yalnızca çekme etkisinde olmaları asma sistemlerin büyük açılıkların kolon gerektirmeden geçilmesinde en etkili sistemlerden biri durumuna getirmektedir.


YAPTIĞIMIZ İŞLER

(Asma Germe Membran)

1 2 3